Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej

Wykonujemy usługi optymalizacji funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych, w zakresie:

 • audytu istniejących instalacji,
 • wykonania pomiarów i badań oceniających spełnienie wymaganych dla instalacji standardów środowiskowych,
 • oceny poprawności funkcjonowania istniejących systemów,
 • bilansu wodno-gospodarczego – dla strumieni wody, ścieków i odpadów technologicznych,
 • badań nierównomierności zużycia i strat wody pod kątem zamykania obiegów wodnych i odzysku wody technologicznej,
 • analizy energetycznej i kosztów eksploatacji instalacji.

Oferujemy modernizację istniejących obiektów w zakresie poprawy wydajności i sprawności funkcjonowania instalacji – na podstawie wykonanych przez nas badań i analiz. Działania modernizacyjne wykonujemy w oparciu o ocenę, która obejmuje:

 • weryfikację istniejącej instalacji – pomiary na obiektach i sieci,
 • ocenę warunków hydraulicznych i jakościowych funkcjonowania instalacji,
 • ocenę poprawności funkcjonowania istniejących systemów pomiarowych,
 • programowanie zapotrzebowania na wodę oraz bilansowanie strumieni ścieków i odpadów,
 • wariantową analizę kierunków modernizacji obiektów.

Specjalizujemy się w tworzeniu ekspertyz oraz opinii technicznych dla gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami. Usługi EN4 obejmują:

 • rozwiązywanie problemów eksploatacyjnych sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz instalacji przemysłowych,
 • inwentaryzację istniejących zasobów i ocenę funkcjonalności rozwiązań ora
 • z stanu technicznego urządzeń,
 • określenie kierunków modernizacji i propozycji rozwiązań inwestycyjnych,
 • szacowanie kosztów inwestycyjnych, uwarunkowań i ryzyk środowiskowych.

Opracowania te stanowią podstawę do podejmowania przez Inwestora dalszych działań projektowych lub modernizacyjnych. Oferujemy usługi w zakresie rozwiązań gospodarki odpadami w zakładach przemysłowych i oczyszczalniach ścieków. Na podstawie wykonanych badań i analiz proponujemy ocenę jakościową odpadów i ścieżki modernizacji technologii przeróbki pod kątem dostosowania do sugerowanego sposobu zagospodarowania odpadów. Zakres usług obejmuje:

 • ekspertyzy i doradztwo w zakresie gospodarki osadowej oraz gospodarki odpadami przemysłowymi,
 • określenie optymalnego kierunku zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów,
 • badania i technologie poprawy efektywności procesów przeróbki osadów ściekowych,
 • techniki biologicznej przeróbki osadów ściekowych i odpadów organicznych,
 • aspekty energetyczne i ekonomiczne w gospodarce osadami ściekowymi i odpadami przemysłowymi.
EN4 Gospodarka wodna inżynieria

Kontakt

  ul. Sienkiewicza 10

44-100 Gliwice

  +48 793 223 000

  biuro@en4.pl

Polityka Cookies

Strona en4.pl korzysta z technologii plików cookies w możliwie ograniczonym stopniu. W każdej chwili masz możliwość określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.